Dirigent

Na het vertrek van Ike Rebel naar de Grote Kerk in Naarden heeft Cantate Domino weer opvolging kunnen vinden. Na een spannende zoektocht vonden wij twee van deze steeds zeldzamer wordende muzikale genieën: Paul Waerts en Jan Luiten.

Paul Waerts is dirigent/organist in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Zijlweg in Overveen en ook organist in de St. Agatha-kerk in Zandvoort. Daarmee zijn de zondagen voor Paul 'volgeboekt' en heeft hij geen mogelijkheid om de vieringen in Schalkwijk muzikaal te begeleiden. Hij wilde Cantate Domino graag als koor in Overveen hebben, en Cantate Domino wilde graag met Paul samenwerken...
Jan Luiten is dirigent/organist in opleiding; hij volgt de cursus Kerkmusicus III. Een aanstelling bij Cantate Domino betekent voor hem een uitdagende kans om praktijkervaring op te doen.


Na veel denkwerk en gepuzzel zijn wij, in overleg met Jan en Paul, tot de volgende oplossing gekomen:

  • Cantate Domino verzorgt op de eerste zondag van de maand de viering in de Moeder van de Verlosser-kerk in Schalkwijk/Haarlem onder leiding van Jan Luiten
  • de derde (en evt. vijfde) zondag van de maand zingt Cantate Domino in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk in Overveen onder leiding van Paul Waerts
     

Wij vragen onze koorleden niet om vaker te zingen dan we nu al doen en daarom brengt de nieuwe constructie met zich mee dat wij de zondagsvieringen in de kapel van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp niet langer muzikaal kunnen ondersteunen. Dat deden wij 40 jaar lang, eenmaal per maand, sinds de sluiting van de Spaarnekerk.
Het spijt ons zeer dat Cantate Domino niet meer in het Spaarne Gasthuis zingt, maar met de toekomst van Cantate Domino voor ogen hopen wij de goede keuze te hebben gemaakt. Zondag 21 juni 2015 heeft het koor de laatste viering verzorgd in het ziekenhuis en daarmee kwam een eind aan deze 40-jarige traditie. Er is, wederzijds met pijn in het hart, afscheid genomen met een mooie viering.

Inmiddels zingt Cantate Domino sinds juli 2015 elke derde zondag (en ook als er een vijfde zondag in de maand is) in Overveen. Natuurlijk was het voor ons allemaal even wennen aan de nieuwe omstandigheden, zoals een andere akoestiek, een andere opstelling van de koorleden en een grotere afstand tot de organist, die boven op het koor achter in de kerk het orgel bespeelt.
Wij beginnen ons daar steeds meer thuis te voelen, zingen met veel plezier en hopen ook in de toekomst in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk in Overveen veel mooie muziek te mogen laten horen. Bovendien zijn wij heel blij met de uitstekende samenwerking met onze twee dirigenten!