Welkom bij Koor Cantate Domino Haarlem

Cantate Domino is een gemengd koor met een lange en rijke geschiedenis: een historie om trots op te zijn.
Het koor werd reeds in 1884 (!) opgericht. Hoewel het daarmee vermoedelijk het oudste kerkkoor van het
bisdom Haarlem is, is het nog altijd springlevend met zo’n 39 enthousiaste leden o.l.v. de inspirerende en professionele organist/dirigent, Paul Waerts en organist/dirigent in opleiding Jan Luiten.

Wij zingen voornamelijk Latijnse missen, o.a. van Mozart, Schubert, Haydn en Perosi. Daarnaast vele mooie muziek van o.a. Mendelssohn, Händel, Caesar Franck, William Byrd en Thomas Tallis.

Cantate Domino zingt gewoonlijk op de eerste zondag van de maand in de Moeder van de Verlosserkerk
in Haarlem-Schalkwijk en op de derde en vijfde zondag van de maand in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk in Overveen. Onder "Programma" kunt u zien waar, hoe laat en wat er gezongen wordt.

Wilt u Cantate Domino een financieel steuntje in de rug geven? Dit kunt u doen door donateur te worden
(voor minimaal € 15,- per jaar). U ontvangt dan regelmatig het programma van het koor.
Het donateurschap geeft u tevens recht op een gratis toegangskaart wanneer wij een concert geven.